onsdag 2 april 2014

Postmodernismens attack

Jag är tillbaka till videovisningarna igen. Idag börjar en lektion om hur postmodernismen förnekar upplysningens världsbild. De kallar den exkrement och manipulering/bedrägeri.Det finns givetvis ett par former av dubbelmoral i detta sätt att förneka framgången. I ett mellanspel citerade jag Hicks bok om postmodernismen. Att så tvärsäkert avfärda vårt samhälle kan man förstås bara göra om man gör avkall på att inga absoluta sanningar finns.

Men det finns också ett populistiskt utnyttjande av det som gjort positiv vetenskap så framgångsrik, nämligen dess undflyende svar när någon annan hävdar sin sanning. Alla som kan lite om naturvetenskapens historia vet att det funnits viktiga paradigm-skiften (som nästan alltid överdrivs i betydelse) och som fått vetenskapen att ifrågasätta gamla sanningar.

Jag tror inte att man som seriös vetenskapsman helt kan avfärda vissa teorier om att "vite, kristne, medelålders mannen" har satt prägel på vetenskapens inriktning; att det faktiskt kan ligga något i den kritiken. Det har nästan bara varit vita, kristna män som drivit vetenskapen framåt, bortsett från de som inte har varit vita, kristna män förstås. Men så länge som nya idéer så lätt kan avfärdas som humbug (även i humbug-världen har männen dominerat för övrigt), så finns givetvis ingen anledning att lämna inslagna vägen.

Jag återkommer i morgon med mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar