fredag 4 april 2014

Neo-marxistisk postmodernism

Den sista delen handlar om något som jag kallar för neo-marxism. Det är förstås inte en helt korrekt term, men ganska nära. De flesta postmodernismer har sina rötter i marxismen och har gjort om den till neo-marxism. Jag vet inte om jag fått med själva definitionen av neo-marxism, men själv menar jag synen på världen som en makt-kamp mellan olika grupper, såsom Marx själv beskrev det, men att det inte gäller bara klass (den kamp som Marx beskrev), utan även kön, hudfärg, sexuell läggning, kultur och så vidare.Så har vi kommit till slutet på min serie postmodernismföreläsningar. Från och med nu är jag ute på okända vatten, och vart jag tänker fortsätta är ännu inte bestämt, även om jag har en del idéer.

Jag föreslår att ni tittar resten av dr Hicks filosofiska serie (märkt Part 14), och även läser hans bok. Den går också att till sin helhet lyssna Youtube, inläst av författaren själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar