onsdag 9 april 2014

"Förklara för mig hur du kan säga emot"

bad jag en gång en försvarare av postmodernism, "varför du försvarar sådant som är helt osannolikt, uppenbara påhitt och efterhandskonstruktioner."

"Du har fel", fick jag till svar. "Jag tycker dessa berättelser är trovärdiga, eftersom de ju så tydligt visar på hur maktstrukturerna fungerar i praktiken."

Med denna korta inledning lämnar jag över till Dan Josefsson om Quick.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar