söndag 30 mars 2014

Mellanspel

Det är dags igen för mig att skriva lite funderingar av det som jag presenterats under veckan, samt reflektioner över sådant som jag träffat på i andra bloggar och som har med detta att göra.

I denna serie är det några videor kvar, som alla beskriver postmodernisters syn på världen, med dr Hicks som ciceron. Beskrivningen som ges i videorna är något mindre politiserade än den som skrivs i hans bok, och som jag refererade till förra veckan. Det är i sig ingen ovanligt med det. Föreläsningar för studenter brukar normalt hålla en mer lågmäld, informativ ton. Böcker däremot, och även rapporter, speglar mer än föreläsningar författarens syn på världen. Efter att den senaste tiden läst mer än ett dussin böcker inom "humaniora" (många som används som läromedel) har jag inte hittat något undantag från denna regel. Tvärtom verkar det vara vanligt att författaren gör en personlig utvidgning som är helt politiserad.

Jag konstaterar att det som beskrivs som den premoderna världen (dvs medeltiden) samt det som Hicks kallar moderna världen, faktiskt är politiska system som visat sig fungera, med viss stabilitet. Det gör dem inte bättre ur moraliskt hänseende, men det gör det möjligt att på ett uttömmande sätt studera dem och dra lärdom av dem. Detta gäller även det mesta av det som kallas Upplysningens visioner.

----

Av en slump ramlade jag över denna blogg-post. Motpol är visserligen en välskriven blogg jag ofta läser, men kommentarsfältet är inte det mest intressanta, och egentligen inte denna gång heller, men infallsvinklarna speglar de frågor som tas upp i denna serie.

I denna föreläsning av Hans-Hermann Hoppe framförs den högst udda föreställning, att Västvärldens ekonomiska framsteg gjordes för att nord- och västeuropeer är mer intelligenta än andra. Jag har aldrig sett detta argument tidigare framföras av en seriös forskare, däremot sett undersökningar på att detta faktiskt inte är så. Men det lämnar en viktigare fråga att ställa: Vad var det då som gjorde Väst rikare?

Som framkommer i föreläsningen (för den som orkar ta sig igenom den) var levnadsstandarden för människor i allmänhet ungefär densamma för 200 år sedan som den var för 2000 eller 20000 år sedan. Vad har hänt sedan dess?

Som framgår i diskussionerna hos Motpol är det tydligen "lätt att räkna ut" att det beror på kolonialismen och storskaliga slavindustrin. Postkoloniala tankevärlden som varit med åtminstone sedan 70-talet, är idag så dominerande att få ifrågasätter dess riktighet längre. Aktivarum (en annan av mina favoritbloggar) gör dock ett försök, och jag spetsar till det ytterligare: Kolonialisering och slavindustrin för västvärlden hade varit en parantes, ett vindslag i historien, om det inte vore så att Väst hade avskaffat den.

Men tillbaka till ursprungsfrågan. Om det nu inte var västvärldens intelligens, slavindustrin eller kolonialismen som skapade välfärden, återstår inte bara då upplysningens ideal tillsammans med kapitalismen?

Helt tvärsäker kan man ju nu inte vara, men jag vill i alla fall peka ut den faktor som gjort vår levnadsnivå bättre: användandet av energikällor. Med kapitalismen som drivkraft byggdes välfärden inte på andras ryggar utan på ångmaskinen, bensinmotorn, kärnkraft och elektricitet. Och även om man bara känner till lite om vetenskapens utveckling så brukar man veta att grunden för detta energianvändande hade varit omöjligt utan vetenskapens framsteg. Hade den kunnat ske utan den moderna utvecklingen? Knappast.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar